logo
در حالت دمو افزودن اطلاعات و آپدیت کردن آن غیرفعال شده است. x

فاشیون

زیر دسته های

فاشیون دوره های آموزشی

course
 • 6 کلاس
 • 70 دقیقه
 • 2 دانشجو

بیاموزید که چگونه ایده های مد خود را ترسیم کنید. یک دوره گام به گام در مورد چگونگی انجام این کار توسط متخصصان.

 • رایگان
 • (1 بررسی)
چه چیزی یاد می گیرید
 • ایجاد نقد و بررسی ها در دوره ها
 • تکمیل ثبت نام دانشجو در دوره
 • ایجاد درگاه پرداخت و اتصال به درگاه پرداخت
 • پرداخت ها و سفارشات در پنل کاربری
 • درخواست تسویه حساب مدرس
 • عضویت ویژه و ثبت نام عضویت ویژه
 • دانلود ایمن و محافظت شده فایل های دوره
course
 • 6 کلاس
 • 70 دقیقه
 • 0 دانشجو

<p>بیاموزید که چگونه ایده های مد خود را ترسیم کنید. یک دوره گام به گام در مورد چگونگی انجام این کار توسط متخصصان.</p>

 • رایگان
 • (1 بررسی)
چه چیزی یاد می گیرید
 • ایجاد نقد و بررسی ها در دوره ها
 • تکمیل ثبت نام دانشجو در دوره
 • ایجاد درگاه پرداخت و اتصال به درگاه پرداخت
 • پرداخت ها و سفارشات در پنل کاربری
 • درخواست تسویه حساب مدرس
 • عضویت ویژه و ثبت نام عضویت ویژه
 • دانلود ایمن و محافظت شده فایل های دوره
course
 • 6 کلاس
 • 70 دقیقه
 • 0 دانشجو

<p>بیاموزید که چگونه ایده های مد خود را ترسیم کنید. یک دوره گام به گام در مورد چگونگی انجام این کار توسط متخصصان.</p>

 • رایگان
 • بدون امتیاز

 • (0 بررسی)
چه چیزی یاد می گیرید
 • ایجاد نقد و بررسی ها در دوره ها
 • تکمیل ثبت نام دانشجو در دوره
 • ایجاد درگاه پرداخت و اتصال به درگاه پرداخت
 • پرداخت ها و سفارشات در پنل کاربری
 • درخواست تسویه حساب مدرس
 • عضویت ویژه و ثبت نام عضویت ویژه
 • دانلود ایمن و محافظت شده فایل های دوره
course
 • 6 کلاس
 • 70 دقیقه
 • 0 دانشجو

<p>بیاموزید که چگونه ایده های مد خود را ترسیم کنید. یک دوره گام به گام در مورد چگونگی انجام این کار توسط متخصصان.</p>

 • رایگان
 • بدون امتیاز

 • (0 بررسی)
چه چیزی یاد می گیرید
 • ایجاد نقد و بررسی ها در دوره ها
 • تکمیل ثبت نام دانشجو در دوره
 • ایجاد درگاه پرداخت و اتصال به درگاه پرداخت
 • پرداخت ها و سفارشات در پنل کاربری
 • درخواست تسویه حساب مدرس
 • عضویت ویژه و ثبت نام عضویت ویژه
 • دانلود ایمن و محافظت شده فایل های دوره
course
trending
 • 6 کلاس
 • 70 دقیقه
 • 0 دانشجو
 • trending

بیاموزید که چگونه ایده های مد خود را ترسیم کنید. یک دوره گام به گام در مورد چگونگی انجام این کار توسط متخصصان.

 • 180,000تومان 
  220,000تومان
 • بدون امتیاز

 • (0 بررسی)
چه چیزی یاد می گیرید
 • ایجاد نقد و بررسی ها در دوره ها
 • تکمیل ثبت نام دانشجو در دوره
 • ایجاد درگاه پرداخت و اتصال به درگاه پرداخت
 • پرداخت ها و سفارشات در پنل کاربری
 • درخواست تسویه حساب مدرس
 • عضویت ویژه و ثبت نام عضویت ویژه
 • دانلود ایمن و محافظت شده فایل های دوره