محاسبه گر تسویه حساب در لایووایر :نسخه TailwindCss

سبد خرید

تعداد محصول: 5

جزئیات محصول

تعداد

قیمت

مجموع

گوشی آیفون
200 200
گوشی سامسونگ
100 100
محصول سه جدید
5000 5000
محصول 4
400 800

مالیات (0 % ) 0
مجموع 6100 تومان
نام قیمت
گوشی سامسونگ 100 تومان حذف از سبد
گوشی آیفون 200 تومان حذف از سبد
محصول سه جدید 5000 تومان حذف از سبد
محصول 4 400 تومان حذف از سبد
محصول اول 2 تومان افزودن به سبد
محصول دوم 5615 تومان افزودن به سبد
محصول سوم 448400 تومان افزودن به سبد
گوشی سامسنوگA12 3200 تومان افزودن به سبد
خودرو ساخت داخل 3500 تومان افزودن به سبد
تست 3500 تومان افزودن به سبد
تست 3500 تومان افزودن به سبد