خروجی اکسل و pdf در جدول در لایووایر :نسخه TailwindCss

نام دسته قیمت
گوشی سامسونگ گوشی موبایل $100
گوشی آیفون گوشی موبایل $200
محصول سه جدید لپ تاپ $5000
محصول 4 لپ تاپ $400
محصول اول لپ تاپ $2
محصول دوم لپ تاپ $5615
محصول سوم تبلت $448400
گوشی سامسنوگA12 تبلت $3200
خودرو ساخت داخل خودرو $3500
تست محصول $3500
تست محصول $3500