ازمون ساز در لایووایر :نسخه TailwindCss

سوال 1 از 4 : کدام میوه خاصیت بیشتری دارد؟

سیب
هلو
انار
پرتقال